Podrobný popis děje


Rok 1621. Marek Bystry,nájemce vesnické krčmy,se chystá s kupeckou
karavanou do Turecka,aby tak získal peníze potřebné na zaplacení dluhu
z nájmu.Doma nechává ženu a malého syna Hanusze.Jednoho dne se
Hanusz stane v lese svědkem loupežného přepadení výpravy tarnowských
kupců.Chlapec se snaží napadeným pomoct,když tu se náhle objeví
tajemný jezdec a několika trefnými ranami z luku lupiče zabije.
Vysvoboditel se ztratí bez udání svého jména. Hanusz se dozvídá od
kupců,že karavana,se kterou odcestoval jeho otec,se nachází v tureckém
zajetí.Míjí termín splacení nájemného - krčmu přebírá Uher Kajdasz,
dosavadní pacholek Bystrých.Kajdasz vyžene Hanusze a jeho matku do
kůlny.Do vesnice přijíždí kozák Semen Bedryszko (tajemný vysvoboditel
kupců) a ubytuje se v krčmě.Semen začne trávit hodně času s Hanuszem,
kterého si oblíbil a brání ho před Kajdaszem.Jednoho dne dojde k pře-
padení arménského kupce - Karu Mordacha,do kterého je Semen zapleten.
Musí prchnout,ale ještě předtím,než odjede,svěří Hanuszovi tajemství.V
nedaleké kapličce ukryl poklad a Hanusz ho bude hlídat do doby,než se
objeví člověk,který zná heslo.Hanuszova matka umírá.Kajdasz nutí
chlapce,aby posluhoval v krčmě.Do vesnice přijíždí kozák Midopak,který
zná heslo.V noci se společně s Hanuszem vypraví ke kapličce,kde najdou
ukrytý balíček.V té chvíli se tam objeví Kajdasz a strhne se rvačka.
Chlapec využije toho,že je Kajdasz raněn a uteče i s balíčkem do Tar-
nowa.Zmrzlý a unavený omdlévá před kupeckým domem.Tam ho nachází
Woroba,němý voják.Nastávají šťastnější dny.Hanusz se učí a pracuje u
kupce.Bohužel na jeho stopu narazí Kajdasz a Kara Mordach.O poklad z
kapličky se zajímá také kupec Fok.Láká Hanusze do svého domu.Ukázalo
se,že chlapec se stal mimoděk vlastníkem vzácného diamantu,nazývaného
"Prorokovo oko".Tento klenot uloupili Turkům kozáci (se kterými byl
také otec Semena),a kozákům ho ukradl Kara Mordach.Fok se snaží
přesvědčit chlapce,aby mu diamant prodal,když v tom se objeví Kajdasz
a Kara Mordach.Hanuszovi se podaří utéct.Kajdasz obviní na úřadě v
Tarnowě chlapce z krádeže a zabití.Městská stráž hledá Hanusze.Ten je
mezitím - schovaný mezi zbožím - převezen za městské brány v karavaně
jedoucí do Turecka."Prorokovo oko" je svěřeno Worobovi,který se o chla-
pce celou dobu srdečně staral.Karavana se dostává do Bulharska,které se
nachází pod tureckou nadvládou.Hanusz potkává polského kněze Benignuse,
který ho informuje o osudu jeho otce.Marek Bystry pracuje v dolech u
Tymowa.Je za něho určené výkupné ve výši 300 zlatých.Chlapec vlastní
pouze desetinu této částky.Cestou pomůže Hanusz bulharskému vojákovi
Draganovi k útěku z tureckého zajetí.Ten mu slíbí,že se za pomoc
odvděčí.Kupci doprovázející karavanu kontaktují Hanusze s obchodníkem
s otroky Murtazou Bejem.Chlapec převlečený za invalidu získává právo
vidět otce.Ukáže se,že Marek Bystry přišel v dolech o zrak.Zlato,které
Hanusz vlastní,stačí k podplacení stráží,která umístí Marka na vůz
vyvážející zemřelé otroky z dolů.Několik okamžiků po osvobození otce se
Hanusz a slepec dostávají do rukou Kary Mordacha požadujícího vydání
"Prorokova oka" pod hrozbou smrtí chlapce.V důsledku otřesu vyvolaného
obavou o osud syna,se Markovi navrací zrak.Hanusz prohlašuje,že klenot
byl předán mnichům z nedalekého monastýru.Monastýr je ve skutečnosti
sídlem Dragana a lidí bouřících se proti turecké nadvládě v Bulharsku.
Dragan zařizuje předání diamantu do rukou Kary Mordacha.Je to past -
chtivý kupec padne v souboji.Zvuk výstřelů přiláká turecké vojáky.
Hanusz s otcem a Dragan se svými lidmi prchají k moři,kde narazí na
loupící kozáky.Jsou mezi nimi Semen a Midopak.Před Turky všichni
společně utečou na kozáckých lodích.Po návratu do Tarnowa se ukazuje,že
Woroba hlídající poklad byl zabit.Před smrtí ale stihl klenot schovat a
místo úkrytu označil na zašifrovaném plánku."Prorokovo oko" je pro-
střednictvím zástupců města Tarnowa prodáno tureckým poslům.Získané
peníze jsou rozděleny mezi vlastníky.Kozáci věnují Hanuszovi část zisku
 - za tyto peníze bude možno splatit pachtovní dluh a získat krčmu do
vlastnictví.KONEC
07.04.2008 20:50:54
mibara
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one