12.EPIZODA: Waylandovy meče (část 2.)

Hrabě z Godwinu vyslýchá Robina.Chce vědět,co zde pohledává.Robin mu odpoví,že přišel ze Sherwoodu bránit vesnici Uffcombe před Luciferovými psi,které do vesnice posílala Morgwyn z Ravenscaru.Jeho výpověď vyvolá v hradní síni pobouření,Morgwyn je zde považována za jednu z nejctihodnějších žen v království.Hrabě dá Robina uvěznit a vydá příkaz,aby byli dopadeni i ostatní zbojníci.STŘIH.Morgwyn,která se od svého správce dozví,že Robin měl u sebe při zatčení Albion,neprodleněvyrazí na hrad Gwydion,kde sídlí Hrabě z Godwinu.Po zdvořilostním uvítání přejde hned k věci a požádá Hraběte,zda by ji nemohl meč vydat.Uvede,že se jedná o velmi vzácný meč,který kdysi patřil Siru Geoffreyovi z Akenbury,křižákovi jejich řádu,který byl zabit ve Svaté zemi při první křížové výpravě.Hrabě její žádosti vyhoví.STŘIH.Marion se v doprovodu Tucka vypraví na Gwydion,aby požádala Hraběte o milost pro Robina.Ten jí dovolí návštěvu Robina ve vězení.Během předstíraného líbání se Marion od Robina dozví,že Morgwyn chce využít moci Albionu k páchání zla.Robin vyzve Marion,aby jí v tom,spolu s ostatními zbojníky,zabránili.STŘIH.Na zpáteční cestě do opatství se Morgwyn postaví do cesty Robinova tlupa,chtějí,aby jim dala Albion.Morgwyn je však pomocí kletby očaruje.STŘIH.Marion,která zůstala v Gwydionu,v noci tajně osvobodí Robina a ujede s ním na koních z hradu.STŘIH.V Hraběcím lese natrefí na zbytek tlupy.Jejich přátelé jsou však slepí,v moci abatyše Morgwyn z Ravenscaru.Marně se jim snaží Robin s Marion utéct,jsou zajati a transportováni do opatství.STŘIH.Cestou potkají bláznivého starce,který Robinovi,během předstíraného záchvatu šílenství,nenápadně přeřeže pouta.Robinova cesta za svobodou znamená skok z vysoké skály,který,jak se zdá,nepřežil.STŘIH.Morgwyn zruší kouzlo,kterým k sobě zbojníky připoutala,a ti si v tom okamžiku uvědomí,co provedli.Je však již pozdě,všichni,včetně Marion budou obětováni.STŘIH.Robinovi,který přežil pád,pomůže bláznivý stařec podruhé - daruje mu luk a šípy.STŘIH.Robin spěchá do opatství,kde právě probíhá obřad vyvolávání dábla. Stráž před branami opatství se stane obětí Robinovi skvělé střelecké mušky.Jejich šat pak Robinovi umožní lépe proniknout na samotný obřad.Přichází právě včas,Satan se začíná zhmotňovat a životy jeho přátel visí do slova a do písmene na vlásku.Jeho přítomnosti si všimne pouze správce Verdelet,který se mu marně snaží zabránit v tom,aby své přátele osvobodil.Ve chvíli,kdy jsou všichni volní,vyskočí Robin na kamenný stůl,na kterém leží sedm Waylandových mečů,popadne Albion a tím celý rituál překazí.Hysterické jeptišky utečou z obřadní síně a následuje krátký boj mezi zbojníky,kteří se ozbrojili Waylandovými meči,a Satanskými strážemi.Zbojníci zvítězí a pak všechny meče,kromě Albionu,zničí.
KONEC
5.jpg
1.jpg
3.jpg
4.jpg
2.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
17.03.2008 00:55:30
mibara
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one