Zbojníci spolu s obyvateli vesnice Wickhamu slaví v Sherwoodu svátek Požehnání.STŘIH.Mezitím se v Nottinghamu Opat Hugo zle pohádá s Gisburnem ( Gisburne zastupuje Šerifa v nepřítomnosti ) kvůli tomu,že Gisburne nechal za pytláctví useknout pravou ruku jednomu z jeho sluhů.Hned nato se Gisburne od svého lesníka dozví,že teď pytláci lovili zvěř více než jindy.Bylo to kvůli svátku Požehnání,který právě začíná a během něhož nesmí být prolita krev.STŘIH.Na Gisburnovo pozvání přijíždí do Nottinghamu skupina námezdných žoldáků,vedená Bertrandem de Nivelle.Bertrand je Gisburnův starý přítel z bojů ve Francii.STŘIH.Následujícího dne se zbojníci dovědí od malého Toma,syna místního hospodského,že jim neznámí cizinci udělali z hospody kůlničku na dříví.Celou věc má na svědomí Bertrand a jeho muži.STŘIH.Gisburne se spolu se žoldáky rozhodne navštívit vesnici Wickham.Tam objeví strom,který je pokryt květinami.Od starosty vesnice se dovědí,že strom je zasvěcen bohu Hernovi.Gisburne,který má vztek,že ve vesnici nenašel žádné důkazy o pytláctví,popadne sekeru a pokusí se strom pokácet.Brzy toho však nechá,neboť jeho počínání připadá Bertrandovi naprosto nemožné.STŘIH.Když do Wickhamu přijde Robin se svými muži,najdou tu spoušť,kterou zde Gisburne zanechal.Rozhodnou se okamžitě proti Gisburnovi zakročit.Situace ovšem není tak jednoduchá,je čas Požehnání a nesmí být prolita žádná krev.Proto se zbojníci rozhodnou použít úskok,Robin a Little John na sebe Gisburna a žoldáky nalákají a zatímco před nimi utíkají lesem,žoldáci netuší,že je vedou ke stromu,kde na ně s velikou sítí čeká zbytek Robinovy party.Kousek od stromu se najednou Gisburne zastaví,připadá mu divné proč před ním Robin s Little Johnem celou dobu tak okatě utíkají.Vytuší léčku a raději obrátí zpět.STŘIH.Gisburne se vrátí do Wickhamu,kde poobědvá.V té chvíli se objeví Robin a jeho muži, převlečeni za herce, a zahrají žoldákům klasickou anglickou divadelní hru – „Svatý Jiří a drak“.Tímto způsobem se dostanou do blízkosti Gisburna a jeho povedených kamarádíčků,a neozbrojené,s krajícem chleba v ruce,je bez prolité kapky krve zajmou.Svážou je a nechají hlídat dvojicí mužů.Pak vyrazí do lesa vzdát hold bohu Hernovi.STŘIH.Bertrandovi se podaří uvolnit pouta,přemoci stráže a osvobodit ostatní,pak se vydají do lesa,aby se „připojili“ ke slavnosti svátku Požehnání.Zbojníci i vesničané tiše čekají na příchod boha Herna.Ve chvíli kdy se objeví,vystřelí ukrytý Bertrand ze zálohy a zasáhne ho.Nastane všeobecný zmatek,ve kterém žoldáci zaútočí na vesničany a Gisburne se vydá do lesa pronásledovat boha Herna.Zabloudí však v hlubokém lese a pronásledován duchy stromů,ztratí v podstatě zdravý rozum.Ani neví jak,podaří se mu dostat zpět do hradu.STŘIH.Následující den se žoldáci vrátí do hospody,kterou předtím tak zdemolovali.Kromě nich sedí v hospodě pouze jediný muž,zahalený v kápi,který v klidu popíjí pivo.Žoldáci ho začnou obtěžovat,chtějí,aby jim všem zaplatil pivo.Mužem v kápi je Robin,který na žoldáky zaútočí a zbytek jeho mužů mu přijde na pomoc.Robin v šermířském souboji porazí Bertranda,srazí ho na kolena,a ten podává Marion,která stojí nejblíže,na důkaz pokory svůj meč.Ale místo toho,aby jí ho dal,přitáhne si ji k sobě a na hruď ji přiloží nůž.Použije Marion jako štít k bezpečnému odchodu,vysadí ji na svého koně a ujíždí pryč.Robin napne luk,zamíří a vystřelí na Bertranda ve chvíli,kdy už téměř zmizel z dohledu.Přesný zásah připraví Bertranda o život a Marion je opět volná.Ostatní žoldáky Robin propustí s varováním,že pokud je tu ještě někdy uvidí,tak je zde pohřbí.Konec

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
16.02.2013 14:34:04
mibara
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one